U Brožků

Cesta ke Štěpanickému hradu

Z centrálního parkoviště se dáme po červené turistické značce směrem na jihozápad. Po levé straně budeme míjet Jindrovu skálu. Na ní je pamětní deska spisovatele J. Šíra o kousek dál je kaple sv. Huberta. V lesíku Poustce má Jindrova skála řadu „příbuzných“ skalek. Za Poustkou jsou Mládkova pole s výhledem na mocný masív Žalého, pod ním obec Mrklov, vpravo hluboké údolí Jizerky sevřené z druhé strany svahy Křížlic. 

Před lesem zvaným Houště odbočíme vlevo, dojdeme k prastarému buku, pod nímž prý kázal Komenský, odtud podél evangelického hřbitova ke štěpanickému kostelíku nejsvatější Trojice. Kostel je empírový z r. 1812. V Horních Štěpnicích najdeme nejen typické roubené chalupy, ale i dnes již vzácná tzv. „krčková stavení“ (č. p. 3). Stavebním materiálem byly na šířku kladené kulaté a půlkulaté špalky; zdi chalup tak získaly – na rozdíl od pruhovaných roubenek, zajímavou „mozaiku“ letorostů dřeva. Kousek od kostela bývala škola (č. p. 37), ve které v letech 1888–1909 učil řídící Josef Šír, autor románů a povídek z Krkonoš. Sejdeme níže a v ohybu silnice, přejdeme potůček a dáme se lesní pěšinou směrem ke Štěpanickému hradu.

Pokud máte zájem, můžete pokračovat po silnici a dojdete k místní kapličce (A), která vám kromě své krásy může nabídnout ještě pramen léčivé vody. V roce 1876 byla pro svůj špatný stav rozebrána a vystavěna znovu. Pramen najdete v podlaze před oltářem a máte-li nějaký ten neduh na těle, můžete si zázračnou vodu vzít i domů. Vrátíme se zpět a míříme k hradu.

Hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století Janem z Valdštejna. Roku 1524 přestal sloužit jako obytné sídlo, byl vrchností definitivně opuštěn, roku 1543 je uváděn jako pustý. Objekt chátral, kámen byl využíván při stavbě okolních vsí. Štěpanický hrad se skládal ze dvou částí – horní a dolní. Z dolní zůstala část obvodové zdi s hranolovou baštou, z horní, obtížně přístupné, se zachovaly malé úseky zdiva.

Z hradního areálu se vracíme na lesní pěšinu a pokračujeme směrem do Dolních Štěpanic. Dojdeme na silnici po které půjdeme přibližně 400 metrů, poté u kampeličky odbočíme doprava a budeme pokračovat po pěšině zvanou Cesta Pasekou.

Pokud máte zájem podívat se na Štěpanickou školu, s pamětní deskou řídícího učitele J. Buchara (B), pokračujte po silnici směrem ke škole.

Cesta pasekou končí na Paseckém vrchu v Horních Štěpnicích. Odbočíme vlevo a po vrstevnici nás cesta dovede na místo zvané Na Vrších. Zahneme doprava a po červené dojdeme na Kotelskou vyhlídku. Na rozcestí půjdeme rovně (prostřední cesta) po vrstevnici směr: Na Hejlově, Na Rychnově, před pensionem Rychlov odbočíme vpravo a prudce stoupáme k domu U Matěje v Pousce. Po červeně značené cestě, po které jsme šli již v úvodu výletu, se vrátíme zpět na Benecko kolem kapličky sv. Huberta.

Délka: 11 km

Štěpanický hrad
Štěpanický hrad
 
detail