U Brožků

Cesta přes vyhlídky na Hradisko

Z centrálního parkoviště Benecko se dáme po červené turistické značce Bucharovou cestou směrem na jihozápad. Po levé straně budeme míjet Jindrovu skálu. Na ní je pamětní deska spisovatele J. Šíra o kousek dál je kaple sv. Huberta. V lesíku Poustce má Jindrova skála řadu „příbuzných“ skalek. Za Poustkou jsou Mládkova pole s výhledem na mocný masív Žalého, pod ním ves Mrklov, vpravo hluboké údolí Jizerky sevřené z druhé strany svahy Křížlic.

Za hájem zvaným Houšť se cesta rozdvojuje. Dáme se cestou vlevo směřující do Horních Štěpanic, k vidění je soubor roubených chalup. Sejdeme do této půvabné horské vsi, dojdeme na křižovatku a dáme se doprava, do kopce, směrem k Bucharově vyhlídce. Otevře se nám pohled na Kotel, Žalý, Černou horu, Zvičinu, Ještěd. Na další křižovatce odbočíme vlevo, obejdeme vrch Homolka po cestě do Zákoutí, odtud se vrátíme na rozcestí Na Vrchách.

Odbočíme vlevo směrem ke Kotelské vyhlídce. Zde odbočíme na spodní cestu vlevo, která klesá podél bříz, později drobnými lesíky ke dvěma domkům samoty Na Hradišti. Asi 150 m za nimi roste u cesty skupina smrků, vlevo dolů se rozbíhá louka, ze tří stran ohraničená lesem.

Uděláme tu krátkou odbočku a pustíme se volně loukou k posedu. Přímo za ním na kraji lesa je zajímavě středověké hradiště. Dávní zakladatelé tu překopali mohutné vápencové bradlo, zvané Vápenná skála, které strmě spadá do údolí Jizerky a oddělili hlubokým ve skále vytesaným příkopem srpkovitého tvaru nevelkou svažující se plošinku, na které vybudovali hrádek. V terénu se nedochovaly žádné zbytky zdí, což svědčí o tom, že veškeré stavby tu byly pravděpodobně jen dřevěné. Archeologický výzkum zjistil četné nálezy keramiky. Místo se nazývá Rychlovský hrádek. Kdo a kdy tu opevněné sídlo založil, ani žádné další zprávy o jeho existenci se nedochovaly. Zdá se, že hrádek byl postaven ve 2. polovině 13. století na ochranu obchodní cesty, vedoucí údolím, případně jako ochrana dolů a hamrů v okolí. Zanikl pravděpodobně ve 14. století.

Vrátíme se zpět na cestu a pokračujeme po ní svahem nad údolím, střídavě loukami a lesíky. Vlevo mineme samotu Na zadním hradišti, nad ní chalupu Na Hejlově, o kus dál chalupy V potůčku, Na kopečku a V trafice. „Trafika“ je modrobílé roubené stavení s vyřezávanou lomenicí a štítem. Pod další dvojicí domků je rozcestí.

Cesta vlevo by nás během několika minut dovedla k silnici v údolí Jizerky u Mikuláškova mlýna a hostince U Brádlerů, kde je i zastávka autobusů. Naše trasa však vede vpravo vzhůru silničkou, která stoupá rozptýlenými samotami osady Rychlov. Pokračujeme kolem vrcholu Baba, zleva se připojí silnička z dolního Benecka. Stále stoupáme až na silnici vedoucí z Vítkovic. U poslední chalupy odbočíme vlevo a po kraji lesa dojdeme k silnici vedoucí z Horních Štěpanic (červená) po které jsme šli již v úvodu výletu. Po ní se kolem kapličky vrátíme zpět na Benecko.

Délka: 12 km

Hradisko
Hradisko
 
detail